Antoni Marquès
2007 Galeria Fidel Balaguer "A les llums ombres". Barcelona.
2024 Antoni Marquès