Antoni Marquès
2007 Galeria Fidel Balaguer, "A les llums ombres", Barcelona.
2022 Antoni Marquès